MOGUĆNOSTI GPS nadzor Kontrola potrošnje goriva Identifikacija vozača Analiza stila vožnje Alarmi i obavijesti Izvještaji i obračuni Anonimna vožnja Planiranje ruta PREDNOSTI Smanjite troškove poslovanja Povećajte efikasnost radnika Smanjite potrošnju goriva Pojednostavite održavanje vozila Optimizirajte poslovne procese Automatizirajte obračune i izvještaje
Blog O nama Buzinski prilaz 32 10010 Zagreb, Croatia

+385 1 549 71 80

Opći dokumenti

Zaštita osobnih podataka

Mireo d.d. izjava o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: Izjava).

1. Općenite informacije

Mireo d.d. (dalje: Mireo ili Voditelj obrade) je pružatelj informatičkih usluga vezanih uz GPS navigaciju i internetski nadzor vozila. Korištenjem Mireo d.d. proizvoda i s njima povezanim usluga, povjeravate nam neke svoje osobne podatke.
Izjavom, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Mireo d.d. ovime želi dati svojim korisnicima jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka unutar Mireo d.d. te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.
Ova Izjava se primjenjuje na korisnike Mireo d.d. usluga – fizičke osobe kao i na zakonske zastupnike Mireo d.d. poslovnih korisnika (gdje je primjenjivo).
Mireo d.d. veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih korisnika i posebno se ponosi činjenicom da se obrada osobnih podataka provodi na siguran i zakonit način.

2. Voditelj obrade podataka

Mireo d.d., Buzinski prilaz 32, 10000 Zagreb, OIB: 68133903035, mireo.com, mireofleet.com, je voditelj obrade osobnih podataka korisnika.
Službenik za zaštitu podataka dostupan je putem e-maila: fleet@mireo.com

3. Načela obrade osobnih podataka

Mireo d.d. obrađuje osobne podatke korisnika temeljem načela zaštite podataka.
• Zakonitost, poštenost i transparentnost – pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa zakonom te omogućavamo korisniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju u vezi s obradom osobnih podataka
• Ograničenost svrhe - osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni
• Smanjenje količine podataka - upotrebljavamo podatke korisnika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe
• Točnost osobnih podataka – kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada podataka te kako bi spriječili eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da nas korisnik o svakoj promjeni i/ili dopuni svojih osobnih podataka obavijesti odmah ili u najkraćem roku;
• Ograničenje pohrane podataka – osobne podatke korisnika pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene svrhe te ih nakon toga brišemo iz svih evidencija Mireo d.d. odnosno u odnosu na iste primjenjujemo anonimizaciju
• Cjelovitost i povjerljivost - osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i druge osobe)

4. Osobni podaci korisnika

4.1. Osobni podaci koje Mireo d.d. prikuplja
Mireo d.d prikuplja osobne podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade. Mireo d.d prikuplja podatke
(i) prvenstveno od samog korisnika ili potencijalnog korisnika, i to na način da nam ih oni dostave (npr. ime, prezime, adresa, preslika dokumenata, uključujući one koji su nužni za identifikaciju, OIB itd.), registriranja korisničkog računa, prilikom komunikacije u odnosu na korisničku i tehničku podršku, kao i u odnosu na anketiranja i istraživanja radi unaprjeđenja usluge i korisničkog iskustva, itd.;
(ii) neizravnim putem, i to automatskim korištenjem usluga
(iii) iz javno dostupnih izvora (npr. iz javnog telefonskog imenika, javno dostupnih servisa);
(iv) od trećih strana – npr. poslovnih partnera i/ili povezanih društava.

Ako je Mireo d.d osobne podatke dobio od treće strane, korisniku će biti pružene sve relevantne informacije o njihovoj obradi što je prije moguće, uključujući i informaciju o kategorijama osobnih podataka koje su u obradi, o svrsi obrade te o njezinoj pravnoj utemeljenosti, putem internetskih stranica Mireo d.d ili na drugi primjereni način.

Ovisno o usluzi, privolama korisnika te o svrsi za koju se pojedini osobni podaci obrađuju, Mireo d.d. prikuplja sljedeće osobne podatke:
• Osnovne identifikacijske podatke kao npr. ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa, adresa za dostavu računa
• Dodatne identifikacijske podatke kao npr. broj osobne iskaznice, putovnice ili druge identifikacijske isprave, datum rođenja, spol
• Kontakt podatke kao npr. broj telefona, adresa elektroničke pošte
• Identifikacijske dokumente kao npr. presliku osobne iskaznice korisnika
• Financijske podatke kao npr. broj tekućeg računa, pojedinosti o plaćanju (uključujući povijest plaćanja, te podatke o promotivnom razdoblju, datum transakcije, uplaćeni iznos, valuta, način plaćanja i, ako je primjenjivo, određene pojedinosti o korištenoj platnoj kartici u vezi s obradama uplata koje korisnik vrši posredstvom internetske stranice a koji će korisniku biti vidljivi na njegovom korisničkom računu, u svrhu slanja obavijesti o isteku platne kartice radi pružanja usluge i sprečavanja zloupotreba)
• Podatke korisnika koji su potrebni prilikom registriranja korisničkog računa, uključujući korisničke login podatke kao npr. korisničko ime korisničke aplikacije, lozinka korisničke aplikacije;
• Podatke o korisničkom ugovoru kao npr. tip ugovora, trajanje ugovora, datum isteka ugovora

Podatke koje Mireo d.d. prikuplja o korisniku korištenjem kolačića (cookies) ili putem sličnih tehnologija postavljenih u internet preglednik korisnika, kao primjerice IP adresa s koje se pristupa internetskoj stranici, vrijeme pristupanja i sl. (vidjeti o tome više pod točkom 9. ove Izjave).

Mireo d.d. ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka korisnika koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.

Mireo d.d. ne obrađuje podatke vezane uz sadržaj komunikacije korisnika (npr. sadržaj poruka ili poziva).

4.2. Svrha obrade osobnih podatka korisnika
Mireo d.d., uzimajući u obzir zakonitost obrade, a kako bi svojim korisnicima pružio najbolju moguću uslugu, obrađuje osobne podatke korisnika u sljedeće svrhe:

• u svrhu sklapanja ugovora i prodajnih aktivnosti ili kako bi se poduzele mjere na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora:
1. Realizacija korisničkog ugovora – prilikom sklapanja ugovora, a u samu svrhu sklapanja i realizacije odnosno izvršavanja svih stavki korisničkog ugovora, Mireo d.d. obrađuje različite osobne podatke prikupljene od korisnika (osnovni identifikacijski podaci, kontakt podaci itd.).
2. Kontaktiranje – temeljem legitimnog interesa u svrhu pružanja najbolje moguće usluge koja odgovara potrebama korisnika, Mireo d.d. kontaktira korisnike, što podrazumijeva pružanje svih relevantnih informacija koje se odnose na izvršenje usluge i u vezi s korisničkim računom, primjerice e-maila dobrodošlice, dopune usluga, obavijesti o isteku pretplate i sl. (putem broja telefona, e-mail adrese, SMS porukama). Korisnici, tijekom ugovornog odnosa, mogu u bilo kojem trenutku kroz korisničku aplikaciju te na prodajnom mjestu, naznačiti da ne žele da ih Mireo d.d. kontaktira u navedene svrhe.
3. Provjera platežne sposobnosti korisnika – temeljem legitimnog interesa u svrhu provjere platežne sposobnosti korisnika, Mireo d.d. obrađuje podatke o korisničkim plaćanjima, korisničkim ugovorima te osnovne identifikacijske podatke korisnika.

• u svrhe marketinga te u svrhu razvoja i unapređenja Mireo d.d. proizvoda i usluga
1. osnovno profiliranje – Mireo d.d. temeljem legitimnog interesa obrađuje osobne podatke korisnika u svrhu slanja marketinških obavijesti o svim uslugama i proizvodima Mireo d.d. putem svih kanala za marketing, a radi omogućavanja usluge prilagođene potrebama i navikama korisnika. Korisnik se može u svakom trenutku izjasniti da ne želi više primati marketinške obavijesti te se u tom slučaju podaci korisnika više neće obrađivati u tu svrhu. U okviru osnovnog profiliranja obrađuju se prometni podaci, agregirani podaci o potrošnji korisnika te podaci o ugovorima korisnika poput trajanja ugovora ili aktiviranih usluga. Na temelju privole korisnika Mireo d.d. može, putem svih kanala za marketing, slati marketinške obavijesti o uslugama i proizvodima trećih strana.
2. napredno profiliranje – isključivo temeljem dobrovoljne, posebne, informirane i nedvosmislene privole korisnika, a u cilju potpune individualne ponude i podrške Mireo d.d. usluga obrađuju se podaci navedeni u članku 4.1. ove Izjave. U okviru naprednog profiliranja obrađuju se podaci poput lokacije.
3. istraživanje tržišta – Mireo d.d. na temelju legitimnog interesa obrađuje osobne podatke korisnika, kao npr. spol, dob, razina obrazovanja, a u svrhu razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika.
4. statističke i agregirane analize podataka o korištenju Mireo d.d. proizvoda i usluga - ne uključuje osobne podatke te kod takve obrade identifikacija korisnika nije moguća, a obavlja se, na temelju legitimnog interesa Mireo d.d., u svrhu omogućavanja što boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika, odnosno radi razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

• u svrhu pružanja usluge i korisničke podrške
1. ugovaranje usluge – Mireo d.d. radi izvršavanja ugovora prikuplja u svrhu omogućavanja korištenja Mireo d.d. proizvoda i usluga osobne podatke i dokumente nužne za identifikaciju (npr. ime, prezime, adresa, OIB itd.)
2. Podrška korisnika i rješavanje korisničkih prigovora – u svrhu podrške korisnicima u vezi korištenja Mireo d.d. usluga, prepoznavanja i otklanjanja poteškoća prilikom njihova korištenja, Mireo d.d. obrađuje osobne podatke korisnika, a čija obrada je nužna za izvršavanje ugovora (podaci o digitalnim informacijama, poput, bez ograničenja, tehnički podaci o uređaju koji korisnik koristi da bi primao uslugu, IP adresu, kod države i sl. u svrhu, između ostalog, pružanja usluge, otklanjanje poteškoća i usklađenja s EU pravilima o prenosivosti sadržaja, vrijeme aktiviranja i deaktiviranja, povijest pregledavanja, i sl., u svrhu, između ostalog, pružanja usluge korisniku)
3. Registracija na korisničku aplikaciju – Mireo d.d. u svrhu izvršavanja ugovora koristi osobne podatke prilikom registracije korisnika na korisničku aplikaciju te radi što sigurnijeg pristupa korisničkim podacima (korisničko ime, lozinku)
4. Komunikacija, što podrazumijeva i slanje nemarketinških (istraživačkih i drugih) anketa u kojima korisnici sudjeluju na dobrovoljnoj bazi - u svrhu pružanja bolje korisničke podrške, savjetovanja i pomoći pri upotrebi proizvoda i usluga Mireo d.d., u svrhu poboljšanja zadovoljstva i korisničkog iskustva temeljem legitimnog interesa, odnosno u svrhu izvršavanja ugovora, koriste se kontakt podaci i drugi osobni identifikacijski podaci korisnika prilikom pisane ili elektroničke komunikacija korisnika s Mireo d.d, komunikacije korisnika s Mireo d.d. na društvenim mrežama, chat komunikacije korisnika s Mireo d.d. i dr.

• u financijske svrhe
1. Obračun usluga i izdavanja računa korisnicima - u svrhu obračuna i naplate Mireo d.d. usluga obrada je nužna za izvršavanje ugovora
2. Naplata potraživanja – u svrhu obavljanja aktivnosti naplate dospjelih potraživanja samostalno te putem partnera, Mireo d.d. radi izvršavanja ugovora i ispunjavanja pravnih obveza, koristi osobne podatke korisnika te podatke o njegovim računima, iznosima dugovanja i sl.
3. Računovodstvene svrhe i svrhu kontrole troškova – radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (ispunjavanja važećih propisa vezano za izdavanje računa i vođenja računovodstvenih evidencija)

• u sigurnosne svrhe i svrhu zaštite korisnika
1. Otkrivanje zlouporaba – na temelju legitimnog interesa Mireo d.d. u svrhu zaštite interesa korisnika, ali i interesa mireo d.d. obrađuju se osobni podaci korisnika, poput imena i prezimena, OIB, kodovi vaučera, dobna stopa, a radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu korisnika ili Mireo d.d. te proizvoda i usluga Mireo d.d., uključujući, bez ograničenja, prevenciju višestrukog korištenja usluge pod promotivnim uvjetima, odnosno u probnim razdobljima, te obranu od prijevarnih tvrdnji korisnika u vezi s plaćanjima.
2. Upravljanje sigurnošću sustava i sigurnosnim incidentima kako bi osigurao provedbu sigurnosne politike te štitio korisničke podatke, informacijske sustave i poslovne procese, Mireo d.d. temeljem zakonske obveze obrađuje osobne podatke korisnika poput imena i prezimena, OIB-a.
3. Telefonski razgovori korisnika i Mireo d.d. djelatnika, temeljem legitimnog interesa Mireo d.d., mogu biti snimani i dalje se upotrebljavati u svrhe unaprjeđenja kvalitete rada djelatnika Mireo d.d, rješavanja mogućih prigovora korisnika kao i u sigurnosne svrhe, o čemu će korisnik biti obaviješten prije početka razgovora
4. Temeljem legitimnog interesa, Mireo d.d. provodi video nadzor dijelova sjedišta Mireo d.d. te odgovarajućih poslovnih prostorija, a u svrhu sigurnosti prostora, ljudi i imovine.

• u svrhe poštivanja pravnih propisa
1. Mireo d.d. je obvezan dostaviti određene osobne podatke (poput osnovnih identifikacijskih podataka, dodatne identifikacijske podatke, preslika identifikacijskog dokumenta) korisnika odgovarajućim nadležnim državnim tijelima (npr. zakonska obveza zadržavanja podataka temeljem članka 109. Zakona o elektroničkim komunikacijama). Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe je ispunjavanje zakonske obveze Mireo d.d.

• u svrhu anonimizacije
1. Postupkom anonimizacije podataka osobni podaci korisnika postaju anonimni. Pravna osnova za obradu podataka u svrhe anonimizacije je legitimni interes Mireo d.d., osim kad je od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka korisnika. Legitimni interes sastoji se u korištenju anonimnih podataka u svrhe unapređenja usluga.

Dodatno je moguća obrada osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što Mireo d.d. zaprimi privolu korisnika za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Ako će Mireo d.d osobne podatke korisnika obrađivati u svrhe koje nisu opisane u ovoj Izjavi ili izvan svrhe za koju je korisnik dao privolu, prije takve obrade će Mireo d.d. pružiti informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

5. Razdoblje čuvanja

Mireo d.d. čuva osobne podatke korisnika onoliko dugo koliko je nužno za svrhe u koje se podaci obrađuju. Mireo d.d. se vodi kriterijem da je minimalno razdoblje čuvanja podataka ujedno i maksimalno razdoblje te se pri tome vodi zakonskim obvezama koje reguliraju čuvanje osobnih podataka. Za svaku svrhu obrade podataka za koju zakonom nije propisano obvezno razdoblje čuvanja, Mireo d.d. je odredio rok za brisanje odnosno anonimizaciju podataka. Tako na primjer:
• prometni podaci, temeljem članka 102. Zakona o elektroničkim komunikacijama, se obrađuju do zastare tražbine u skladu s općim propisima o obveznopravnim odnosima
• u svrhu sudjelovanja u nagradnoj igri, osobni podaci korisnika čuvaju se do ostvarenja svrhe odnosno završetka i podjele nagradne igre

Razumijevanja radi, ako je primjerice pokrenut postupak prisilne naplate ili je korisnik uložio prigovor na uslugu i/ili proizvod, osobni podaci čuvat će se do konačnog dovršetka postupka.

6. Prava korisnika

Pravo na pristup – korisnik ima pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuju li se podaci korisnika, pristup tim podacima te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, o osobi i/ili tijelu kojima su osobni podaci otkriveni, ako je moguće o predviđenom razdoblju čuvanja osobnih podataka ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, zatim o pravu na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravu na prigovor na takvu obradu, o pravu na podnošenje pritužbe odgovarajućem tijelu, postojanju automatiziranog donošenja odluka. Pravo na pristup podacima korisnik ostvaruje: dolaskom na prodajno mjesto Mireo d.d. pod uvjetom da nije došlo do prestanka korisničkog ugovora.
• Pravo na ispravak – korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke dolaskom na prodajno mjesto Mireo d.d.
• Pravo na brisanje – korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući uvjeti. Razumijevanja radi, u određenim situacijama brisanje neće biti moguće (npr., ali bez ograničenja, Mireo d.d. ne može udovoljiti zahtjevu za brisanje podataka koje je korisnik pružio prilikom sklapanja ugovora tijekom trajanja ugovornog odnosa koji su neophodni za izvršenje ugovorne obaveze, u slučaju zakonom propisane obveze čuvanja podataka). Pravo na brisanje korisnik ostvaruje isključivo na Mireo d.d. prodajnom mjestu
• Pravo na ograničenje obrade – korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: korisnik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; obrada je nezakonita i korisnik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; Mireo d.d. više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih korisnik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; korisnik je uložio odgovarajući prigovor na obradu. U slučaju traženja prava na ograničenje obrade potrebno je da korisnik pošalje prigovor na mail: fleet@mireo.com
• Pravo na prenosivost podataka - korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Mireu, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem. Pravo se ostvaruje: dolaskom na prodajno mjesto Mireo d.d. pod uvjetom da nije došlo do prestanka korisničkog ugovora.
• Pravo na prigovor - korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka korisnika koji se temelje na izvršavanju zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Mireo d.d. te na tzv. legitimnom interesu Mireo d.d. U tom slučaju Mireo d.d. neće obrađivati podatke u navedene svrhe, osim ako se dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode korisnika ili radi postavljanje, ostvarivanje ii obrane pravnih zahtjeva. Radi tehničkih procesa, prestanak obrade osobnih podataka realizirat će se u roku od 8 dana od trenutka podnošenja zahtjeva. Korisnik može podnijeti prigovor na prodajnom mjestu Mireo d.d. ili se za upit može obratiti na mail: fleet@mireo.com
• Pravo na povlačenje privole – korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu, pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Pravo na povlačenje privole korisnik ostvaruje: dolaskom na prodajno mjesto Mireo d.d. pod uvjetom da nije došlo do prestanka korisničkog ugovora.
• Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu - korisnik je ovlašten podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb;
• Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o tome je li pružanje njegovih osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li korisnik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže. Korisnik se za taj upit može obratiti na mail: fleet@mireo.com
• Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o postojanju eventualnog automatiziranog donošenja odluka. Korisnik se za taj upit može obratiti na mail: fleet@mireo.com

7. Prosljeđivanje osobnih podataka

Kako bi na najbolji mogući način pružao svoje usluge koje je korisnik ugovorio s Mireo d.d. i ostvarivao gore navedene svrhe obrade, Mireo d.d. surađuje sa povezanim društvima, kao i trećim stranama. Obrada osobnih podataka, u svrhu usluga koje je korisnik ugovorio s Mireo d.d., uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka korisnika, na temelju legitimnog interesa, izvršiteljima obrade Mireo d.d. u svrhu povjeravanja određenih poslova neophodnih za realizaciju usluge putem npr. ugovora o nalogu ili prijenosu tražbina na drugog vjerovnika odnosno na agenciju za naplatu potraživanja putem ugovora o cesiji, u svrhu dostave računa korisnicima, pružanja usluga korisničke podrške, istraživanja tržišta. Osobni podaci mogu biti dijeljeni i s odgovarajućim državnim tijelima na temelju zakonskih obveza Mireo d.d. ili radi prava Mireo d.d., uključujući za potrebe zaštite zakonitih interesa mireo d.d i prava drugih osoba sukladno primjenjivim propisima.

8. Iznošenje osobnih podataka izvan Europske unije

Mireo d.d. osobne podatke korisnika, u pravilu, obrađuje u Republici Hrvatskoj te u drugim državama članicama Europske unije. Iznimno, osobni podaci se mogu obraditi u zemljama koje su izvan Europske unije, ali uvijek uz osiguravanje odgovarajuće zaštite osobnih podataka kao npr. odluka Europske komisije o primjerenosti ili ugovaranje primjerenih jamstava ili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama).

9. Kolačići

Kako bi korisnicima pružio što bolje iskustvo korištenja internetskih stranica www.mireofleet.com, Mireo d.d. koristi kolačiće (tzv. cookies) koji prikupljaju određene podatke korisnika. Kolačići su tekstualne datoteke koji sadrže alfanumeričke znakove i spremaju se na korisnikovo računalo sa svrhom pamćenja prethodnih odabira korisnika i pravilnog rada internetskih stranica Mireo d.d. Detaljne informacije o kolačićima dostupne su na internetskim stranicama Mireo d.d. u dijelu Obavijest o kolačićima. Prilikom prve posjete internetskim stranicama Mireo d.d. korisnik dobiva sve potrebne informacije o vrstama kolačića te za koje svrhe se koriste. Korisnik ima mogućnost, u svakom trenutku, pristupom na odgovarajuće stranice za regulaciju kolačića izvršiti promjenu postavki vezanih uz upotrebu istih.

10. Sigurnost podataka korisnika

Kako bi zaštitio osobne podatke svojih korisnika i privatnost istih, Mireo d.d. provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Ograničava se pristup podacima korisnika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge. Osim toga Mireo d.d. kontinuirano obučava svoje djelatnike o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti vaših podataka te i angažira partnere s kojima se ugovaraju odgovarajuće mjere zaštite.

11. Izmjene i dopune Izjave

Mireo d.d. zadržava pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave korisnici će biti obaviješteni putem internetskih stranica Mireo d.d. ili na drugi primjereni način. Nastavak korištenja ugovorene usluge od strane korisnika po stupanju na snagu odnosnih izmjena smatrat će se kao suglasnost i potvrda, te prihvaćanje odnosnih izmjena. Mireo d.d. može putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu, ali, u svakom slučaju, na internetskim stranicama Mireo d.d. će uvijek biti istaknuta važeća Izjava s naznakom datuma zadnjih izmjena.

12. Ostalo

U slučaju pitanja u svezi obrade osobnih podataka od strane Mireo d.d. obratite se službeniku za zaštitu podataka na e-mail adresu: fleet@mireo.com.

U primjeni od 01.01.2023. godine.