Paket MireoFleet PRO za upravljanje voznim parkom

Paket MireoFleet PRO omogućava korištenje svih funkcija potrebnih za upravljanje voznim parkom, uključivo nadzor u stvarnom vremenu i funkcionalnosti za vođenje administratvnih podataka o vozilima -  BackOffice. Informacije u stvarnom vremenu, jednostavno postavljanje upozorenja, podaci s različitih osjetnika, analize podataka i vremenski neograničeni pristup povijesnim podacima ključne su karakteristke sustava MireoFleet PRO.

Ključne funkcionalnosti i prednosti MireoFleet PRO paketa za upravljanje voznim parkom:

 
Uključuje sve funkcionalnosti paketa MireoFleet STANDARD, a dodatno i: 


Skup dodatnih mogućnosti za zadavanje upozorenja: zamjena guma, istek osiguranja, istek registracije, redovno održavanje (nakon određene kilometraže ili vremena).

BackOffice omogućuje administriranje matičnih podataka o vozilima, troškova goriva, održavanja i ostalih troškova, raspored redovnih održavanja i vremenski raspored vozača po vozilu.

Administriranje održavanja vozila olakšava planiranje servisa, omogućuje pregled svih redovitih i izvanrednih servisa te na jednom mjestu daje mogućnost trenutnog uvida u podatke o svih troškovima vezanih za vozilo.

Skup izvještaja dostupnih u ovom paketu uključuje infomacije o troškovima goriva, održavanja, osiguranja i ostalim troškovima za vozilo, skupinu vozila i vozače.


Kontaktirajte nas
+385 1 663-6966
kontakt
Kalkulator ušteda
Za izračun uštede odaberite svoj tip prijevoza
Izračunaj